Виз олгогдох үйл явц

Австрали улсын Оюутны визний талаар

Манай агентлаг нь албан ёсоор үйл ажиллагаа явуулаад 10 гаруй жил болж байгаа бөгөөд олон жилийн туршлагатай баг хамт олон оюутны визийг хамгийн найдвартай, хурдан шуурхай авахад чиглэн ажилллаж байна.

Шаардагдах материал

Бүрдүүлэх материал
Гадаад паспорт Эх хувиар
Иргэний үнэмлэх Англиар орчуулж баталгаажуулах
Төрсний гэрчилгээ Англиар орчуулж баталгаажуулах
Ам бүлийн тодорхойлолт Англиар орчуулж баталгаажуулах
Гэрлэлтийн баталгаа Англиар орчуулж баталгаажуулах
– Диплом
– Дүнгийн хуулга
Англи эх хувиар
Ажлын газрын тодорхойлолт Англиар орчуулж баталгаажуулах
Цалингийн тодорхойлолт Англиар орчуулж баталгаажуулах
Нийгмийн даатгалын хуулбар Англиар орчуулж баталгаажуулах

Австралийн оюутны виз мэдүүлэх журам